กลับไปรายการกระดานข่าว โพสต์

คำกลอนอวยพร

[

color=Blue] เมื่อเราทำทานใดไว้ในโลก         ให้มีโชคเจิดจ้าพาสดใส
เป็นขุมทรัพย์ทัพหน้าพาสุขใจ          เป็นนิสัยติดไปไว้ในตน
อันสมบัติในมนุษย์สุดเที่ยงแท้         ก็มีแต่บุญทานการกุศล
    ทานประเสริฐเลิศเด่นเป็นมงคล        ให้มีผลงอกงามตามเราไป
     เหตุดังนั้นหลวงปู่เพ่งดูเหตุ             ตามนิเทศบอกแจ้งแถลงไข
ให้ญาติโยมรวยล้นและพ้นภัย          ส่งผลให้ภพหน้าสถาพร
    ให้ทุกท่านสร้างบุญเป็นทุนอ้าง         อย่าเว้นห่างผู้รู้หลวงปู่สอน
    ท่านจงพึ่งผลทานผ่านคำกลอน        คำอวยพรหลวงปู่ให้รับไว้   เทอญฯ

                       จาก....หลวงปู่สาวกโลอุดร

ดอกหญ้า นาจะหลวย

สิ่งสำคัญ ยิ่งใหญ่ ในชีวิต            คือทำจิตของตนให้ผ่องใส
ไม่โลภโกรธหลงมัวเมาเอาสิ่งใด   รักษาใจได้สุขสันต์นิรันดร


อิอิ ขอแจม แนเด้อจ้า น้องนิด
*_*เพราะว่าคิดถึง...

TOP

สาธุ ค่า

TOP

กลับไปรายการกระดานข่าว